quoteKokemuksemme
RadonSafesta on erittäin
positiivinen ja suosittelemme
heitä myös tuttavillemme.

Omakotitalo Lempäälä,
Omistaja

Jaa tämä sivu:

FacebookTwitterLinkedinShare on Google+

Radon tulosten haku postinumerolla

STUK:n selvitys: sisäilman radonpitoisuudet päiväkodeissa keskimäärin alhaisia

Säteilyturvakeskuksen (STUK) työpaikkojen radonvalvonnan osana mitattiin 482 päiväkodin sisäilman radonpitoisuudet, jotka olivat keskimäärin alhaisia. Toimenpidearvo ylittyi 17 päiväkodissa. Selvityksen tavoitteena oli saada lisää tietoa päiväkotien radontilanteesta, sekä vähentää työntekijöiden ja lasten altistumista syöpää aiheuttavalle radioaktiiviselle kaasulle.

Säteilylainsäädäntö velvoittaa työnantajia, jotka toimivat korkeiden radonpitoisuuksien kunnissa mittaamaan työpaikkojensa sisäilman radonpitoisuuden. Vuosina 2014 ja 2015 STUK kohdisti valvontaansa kuntien päiväkoteihin.

”Radonpitoisuus mitattiin 482 päiväkodissa, ja radonpitoisuudet olivat yleisesti ottaen matalia. Työpaikoilla tulee tehdä sekä  jatkoselvityksiä että mahdollisesti pitoisuutta vähentäviä korjaustoimenpiteitä silloin, kun raja-arvo 400 becquereliä radonia kuutiometrissä ilmaa ylittyy. Näin kävi 17 päiväkodin kohdalla,” kertoo STUKin tarkastaja Katja Kojo.

Talvella tehtävä mittaus ohjaa jatkotoimenpiteitä

Koska radonia ei voi aistia, pitoisuus selviää vain mittaamalla. Selvittäminen aloitetaan yleensä mittauksella, joka tehdään talvikaudella, eli marraskuun ensimmäisen päivän ja huhtikuun viimeisen päivän välisenä aikana. Tuolloin tilaan sijoitetaan kahdeksi kuukaudeksi radonmittauspurkki, joita tarjoavat useat toimijat Suomessa. Vastuu mittauksen tilaamisesta ja käynnistämisestä on toiminnan harjoittajalla.

”Purkkimittauksella saadun tuloksen perustella arvioidaan, tarvitseeko tehdä lisäselvityksiä, ja pitäisikö radonpitoisuutta pienentää korjaustoimenpiteiden avulla”, Kojo täsmentää.

Niille päiväkodeille, joissa yhdenkin mittauspisteen sisäilman radonpitoisuus ylitti 400 becquereliä kuutiometrissä, STUK antoi toimenpidemääräyksiä. Yhden päiväkodin kohdalla arvot olivat yli 2000 becquereliä kuutiometrissä, minkä seurauksena STUK edellytti korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä. Mikäli purkkimittaustulos sijoittui 500–2000 becquereliä kuutiometrissä välille, antoi STUK määräyksen tehdä mittaus jatkuvasti pitoisuutta rekisteröivällä laitteella, jolla saadaan selville vuorokaudenaikaiset pitoisuusvaihtelut, tai vaihtoehtoisesti ryhtymään suoraan toimenpiteisiin radonpitoisuuden alentamiseksi. Purkkimittaustulokset, jotka sijoittuivat 400–500 becquereliä kuutiometrissä välille edellyttävät toiminnanharjoittajaa suorittamaan kesällä tehtävän uusintamittauksen, jolloin voidaan tarkemmin arvioida, ylittääkö radonpitoisuuden vuosikeskiarvo toimenpidearvon 400 becquereliä kuutiometrissä.

”Mikäli työntekijät päiväkodeissa ovat altistuneet hyvin pitkään korkealle radonpitoisuudelle, voidaan sanoa, että keuhkosyöpäriski on kohonnut. Lasten päiväkodissa saama radonaltistus on hyvin lyhytaikainen, joten riski ei todennäköisesti ole kohonnut vielä merkittävästi. Huolen paikka on siinä, että radonin vaikutuksia ja pitoisuuden selvittämisen velvoitetta ei ymmärretä vieläkään riittävän hyvin, sillä selvitykseen mukaan pyydetyistä päiväkodeista 116 jätti mittauksen kokonaan tekemättä”, Kojo toteaa. Näihin päiväkoteihin STUK on määrännyt mittauksen suoritettavaksi talvikaudella 2015–2016.

Suurin altistus kertyy kodeissa

Työpaikkojen sisäilman radonpitoisuuteen on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota, mutta suurin altistus saadaan kuitenkin kodeissa.

”Selvityksessä mukana olleiden päiväkotien keskimääräinen radonpitoisuus oli 81 becquereliä kuutiometrissä ilmaa. Se on vähemmän kuin suomalaisen asuinrakennuksen keskimääräinen radonpitoisuus, joka on 109 becquereliä kuutiometrissä ilmaa. Olisikin hyvin tärkeää, että kaikki  selvittäisivät oman kotinsa radonpitoisuuden. Säteilyannos kertyy ihmiselle koko eliniän ajan, joten on tärkeää huolehtia kaikin tavoin, että altistus jää mahdollisimman pieneksi, ja muistaa että tupakointi kasvattaa riskiä entisestään,” tarkastaja Kojo täsmentää.

Lähde: STUK

Suomen Radonpalvelut
Käpytie 8 B 77
33180 Tampere
010 325 3340

Kerro, miten voimme auttaa